Bảng Giá Tóc Nữ


Dịch Vụ:

Cắt:Toàn Tony Cắt:Thợ Cắt:


Gội Đầu, Massage Thư Giãn:

Gội Dầu Thường

Massage Thư Giãn

Gội Dầu Dưỡng

Massage Thư Giãn

Gội Phục Hồi

Massage Thư Giãn

Phục Hồi Tóc:

Hấp Collagen

Phục Hồi Tóc Ngắn

Phục Hồi Tóc Trung

Phục Hồi Tóc Dài

Uốn:

Uốn Phồng Chân Tóc

Uốn Tóc Ngắn

Uốn Tóc Trung

Uốn Tóc Dài

Uốn Sóng

Duỗi:

Duỗi Lớp Ngoài

Duỗi Gốc

Duỗi Tóc Ngắn

Duỗi Tóc Trung

Duỗi Tóc Dài

Nhuộm:

Nhuộm Gốc

Nhuộm Tóc Ngắn

Nhuộm Tóc Trung

Nhuộm Tóc Dài 

Nhuộm Nâng Tone

Nhuộm Hight Light

Tẩy Tóc

Nhuộm Phủ Bóng

Bóc Đen, Đỏ

Bảng giá Sản Phẩm Cao Cấp Châu Á:

-Nhật, Hàn Quốc.

Giá: 

150k

100k

40k

80k

60k

100k

90k

130k

300k

400k

500k

600k

250k~300k

450k

550k

650k

550k~750k

250k

350k

450k

550k

650k

300k

450k

550k

650k

700k~900k

300k~500k

400k/Lần

800k~1500k

500k~700k

Dịch Vụ:

Cắt:Toàn Tony Cắt:Thợ Cắt:


Gội Đầu, Massage Thư Giãn:

Gội Dầu Thường

Massage Thư Giãn

Gội Dầu Dưỡng

Massage Thư Giãn

Gội Phục Hồi

Massage Thư Giãn

Phục Hồi Tóc:

Hấp Collagen

Phục Hồi Tóc Ngắn

Phục Hồi Tóc Trung

Phục Hồi Tóc Dài

Uốn:

Uốn Phồng Chân Tóc

Uốn Tóc Ngắn

Uốn Tóc Trung

Uốn Tóc Dài

Uốn Sóng

Duỗi:

Duỗi Lớp Ngoài

Duỗi Gốc

Duỗi Tóc Ngắn

Duỗi Tóc Trung

Duỗi Tóc Dài

Nhuộm:

Nhuộm Gốc

Nhuộm Tóc Ngắn

Nhuộm Tóc Trung

Nhuộm Tóc Dài 

Nhuộm Nâng Tone

Nhuộm Hight Light

Tẩy Tóc

Nhuộm Phủ Bóng

Bảng giá Sản Phẩm Cao Cấp Châu Âu:

Mỹ, Đức, Ý

Giá: 

150k

100k

40k

80k

60k

100k

90k

130k

400k

600k

700k

800k

300k~400k

700k

800k

900k

900k~1000k

350k

450k

700k

800k

900k

450k

700k

800k

900k

900k~1100k

500k~700k

500k/Lần

1000k~2000k