BẢNG GIÁ TÓC NAM

Tên dịch vụ Giá dịch vụ
COMBO 1 100 K
COMBO 2 150 K
COMBO VIP 200 K
UỐN TÓC KIỂU HÀN QUỐC (KOREA) 300 K
UỐN TÓC UNDERCUT 300 K
DUỖI TÓC 300 K
UỐN TÓC PREMLOCK 400 K
NHUỘM MÀU 1 LẦN 300 K
NHUỘM MÀU 2 LẦN 450 K
NHUỘM MÀU TẨY 1 LẦN 700 K
NHUỘM MÀU TẨY 2 LẦN 1.000 K
NHUỘM MÀU BẠCH KIM 1.500 K